top of page

תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר www.paolajewelry.com (להלן: "האתר"), ברוכים הבאים!
 

 1. כללי

  1. האתר מופעל ע"י גב' פאולה פליי, ע.פ. 309487270, עובדיה ו/או מי מטעמו (להלן "בעלת האתר").

  2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה תכשיטים מוכנים וערכות להכנת תכשיטים ואבני חן וקריסטלים בבית כמפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.

  3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

  4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

  5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

  6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

  7. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.

  8. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

  9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

  10. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

  11. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

  12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

  13. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

  14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

  15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

  16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

   במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

    

 2. התחייבות המשתמש

  1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

  2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

   1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.

   2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

   3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

   4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

   5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.
     

 3. רכישת מוצרים באתר

  1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

  2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

  3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.

  4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

  5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

  6. במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.

  7. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.

  8. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ואופן התשלום.

  9. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.

  10. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

  11. התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

   1. באמצעות יישומון העברת תשלומים מסוג "פיי בוקס" או "ביט"; או

   2. באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיימסרו ע"י בעלת האתר; או

   3. באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

  12. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי בעלת האתר לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.

  13. בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 5 שלהלן.

  14. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

  15. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.

  16. בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. למען הסר ספק, הזמנים המפורטים להלן הינם זמני הטיפול בהזמנה עד יציאתה למשלוח, ואינם כוללים את זמן המשלוח.

   1. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר הנמצא במלאי הינו עד 3 ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר.

   2. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר בכסף 925 הינו החל משבעה ימי עסקים ועד 21 ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר, בהתאם לכמות אבני החן והשיבוצים שיש במוצר ומורכבות העבודה.

   3. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר זהב או מוצר בציפוי זהב הינו בין 25 ל-45 ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר, בהתאם למורכבות העבודה.

   4. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה מחוץ לישראל יתכן שזמן הטיפול בהזמנה וזמן האספקה של משלוח ההזמנה יהיו ממושכים יותר.

   5. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

   6. במקרים של מוצרים שהוכנו ע"פ הזמנה אישית ו/או מוצרים שהוכנו בהתאמה אישית, זמן הטיפול בהזמנה עשוי להשתנות בהתאם למורכבות ההזמנה וקבלת המידע הדרוש מהלקוח.
     

 4. אספקה ומשלוח של מוצרים שהוזמנו באתר

  1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:

  2. איסוף עצמי מהגלריה של בעלת האתר, בכפוף לתיאום מראש; או

  3. משלוח באמצעות חברת שליחויות; או

  4. משלוח באמצעות דואר רשום של חברת דואר ישראל.

  5. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.

  6. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

  7. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.

  8. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

  9. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

  10. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעלת האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כנגד בעלת האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.

  11. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, סגר, מגבלות תנועה ארציות, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

   הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

    

 5. ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר

  1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעלת האתר.

  2. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

  3. ביטול עסקה לרכישת תכשיט עקב פגם במוצר תותר בתוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

   1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

   2. המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

   3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.

  4. ביטול עסקה לרכישת תכשיט בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך שני ימי עסקים ממועד העסקה בתנאים הבאים:

   1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

   2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

  5. ביטול עסקה לרכישת מוצר שאינו תכשיט תיעשה בהתאם לאמור בסעיפים 5.3 או 5.4 לעיל, בתוך 14 ימים מיום אספקת המוצר ללקוח.

  6. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:

   1. בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

   2. בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪

   3. בגין מוצר שהוכן בהתאמה אישית או לפי הזמנה מיוחדת של הלקוח.

   4. בגין תכשיט שמחירו עולה על 3,000 ₪.

  7. בהחזרה של מוצר בגין חרטה של הלקוח ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.

  8. האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.

  9. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

  10. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 5.7 לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי.

  11. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לאמור לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.

  12. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
    

 6. אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

  1. האחריות לבחירת המידה של המוצר הינה על הלקוח בלבד. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של אי-התאמה במידה שיוצרה על פי הזמנת הלקוח.

  2. בעלת האתר מספקת אחריות לתכשיטים ללא ציפויים הנמכרים דרך האתר לתקופה של שנה אחת בלבד מיום ביצוע העסקה. אחריות לציפויים הינה לתקופה של חצי שנה בלבד מיום ביצוע העסקה. בכל מקרה האחריות אינה כוללת ואינה חלה על קריסטלים ואבני חן שאינם משובצים בתוך אבנים.

  3. בכל מקרה של פגם במוצר יש להעבירו לבעלת האתר. בעלת האתר תבחן על פי שיקול דעתה הבלעדי האם הפגם כלול במסגרת האחריות. במידה שלא, ניתן יהיה לתקנו בתשלום.

  4. האחריות שמעניקה בעלת האתר אינה כוללת בלאי טבעי, תאונה או השחתה מכוונת של המוצר. לעמן הסר ספק, האחריות לא חלה במקרים של מוצר שעבר תיקון או שינוי ע"י צד שלישי.

  5. בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.

  6. בעלת האתר אינה מייצרת את כל חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.

  7. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו ללקוח, לצד ג' או למוצר כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. חשיפת המוצרים לחומרים כימיים, לרבות חומרי ניקוי, כלור המצוי בבריכות שחיה, חומרי דישון, טמפרטורות קיצוניות, לחות וכיוצ"ב עשויה לפגוע במוצר.

  8. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.
    

 7. אחריות על התכנים המופיעים באתר

  1. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

  2. המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא.

  3. בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

  4. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

  5. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויי גוונים והבדלי צורה בין נראות המוצר על גבי מסך אלקטרוני לבין נראותם במוצר עצמו.
    

 8. שיפוי

  1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעלת האתר.
    

 9. פרטיות ושמירת סודיות

  1. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

  2. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

  3. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

  4. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.

  5. בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים באתר באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.
    

 10. קניין רוחני

  1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

  2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.

  3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
    

 11. המחאת זכויות

  1.  בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

  2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.
    

 12. דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

  2. כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
    

 13. שירות לקוחות

  1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

  2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

תנאי עסקה ואחריות
משלוחים
bottom of page